ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ Bitzer

 • Bitzer 4NFCY Bus AC Compressor for Bus HVAC 

  Bitzer 4NFCY Bus AC Compressor សម្រាប់ Bus HVAC

  លេខ BWT: 21-10837

  1. ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ម៉ាក Bitzer ដើម

  2. ការធានានូវសមត្ថភាពត្រជាក់អតិបរមាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តក្រុងជាមួយនឹង 1450rpm

  3. ផ្គូផ្គងប្រភេទផ្សេងៗនៃក្ដាប់

  4. អាយុកាលសេវាកម្មបានយូរ ដោយសារភាពជឿជាក់ខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់បានយូរក្នុងគុណភាព BITZER

  5. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងដំណើរការរលូនខ្ពស់ dut ទៅសំណងម៉ាសថាមវន្ត

  6. ការបំភាយប្រេងតិចតួចដោយសារឧបករណ៍បំបែកប្រេងខាងក្នុង។

  ៧.គ.ស