វីដេអូ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ AC រថយន្តដំបូងរបស់អ្នក។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Ningbo Bowente

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ 5H14/7H15 Ac

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ AC ដោយស្វ័យប្រវត្តិ / Car Compressor

អង្គភាពរំហួត

ម៉ូទ័រផ្លុំ